Hem / Nyheter / Motocross / Förtydligande träningsverksamhet motocross

Förtydligande träningsverksamhet motocross

Reviderat 2020-04-17


Svemo Motocrossektionen följer utvecklingen och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten (FHM), Riksidrottsförbundet och den senaste publicerade vädjan från Svemos förbundsstyrelse till föreningar och utövare att följa FHM:s rekommendation. (Se länk). Den senaste veckan har varierad information publicerats som skapat viss otydlighet och här kommer därför ett förtydligande på vad som tillsvidare gäller för träning i motocross. Motocrossektionen beklagar den uppkomna situationen och hoppas att detta ska underlätta för klubbar, ledare och förare att bedriva träningsverksamhet,


För träningsverksamhet i motocross gäller följande:
Träningsverksamheten kan fortsätta för klubbens licenserade förare och medlemmar inskrivna i klubbens medlemsregister. En licensierad förare som t.ex. har medlemskap i två olika klubbar får alltså träna i båda sina medlemsklubbar. (Obs! En förening bestämmer över sin verksamhet och kan tillåta icke medlemmar på sin anläggning, dock ska alltid myndigheters rekommendationer om begränsat resande följas för att minska risken för smittspridning!) Förare yngre än 13år utan licens men som går/är inskrivna i GH-Utbildning/crosskola får träna i den klubb där hen går sin utbildning och är medlem i.
Vi uppmanar starkt föreningar att hålla folksamlingarna så små som möjligt och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vänligen också ta del av nedanstående information gällande, träningsverksamhet:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Observera!
Förare SKALL begränsa onödigt resande och bedriva träning i närområdet, Klubbar kan göra ytterligare restriktioner enligt deras bedömning, det är klubben som avgör detta vilket måste respekteras av övriga klubbar/ förare/vårdnadshavare. Det är klubben som gör sin riskbedömning där folkhälsomyndighetens information ligger till grund för besluten.

Riksidrottsförbundet
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyttforbudingasammankomstermedfleran50deltagare
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyarekommendationersatterstoppfortavlingochmatch/

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/