Hem / Nyheter / Motocross / Motocrossektionens beslut avseende tävlings- & träningsverksamhetens påverkan av Covid-19

Motocrossektionens beslut avseende tävlings- & träningsverksamhetens påverkan av Covid-19

Tävlings- och träningsverksamhetens Motocross, påverkan av Covid-19.

Reviderat 2020-04-09

1. Uppföljningsmöte styrelse - sektioner
I torsdags genomfördes ett möte mellan styrelsen och Svemos sektioner.

Syftet med mötet var att från styrelsens sida orientera om vad som gjorts med anledning nuvarande situation och även delge sektionerna vissa riktlinjer inför det fortsatta arbetet.

  • Myndigheters, Riksidrottsförbundets och FIM beslut skall följas.

I och med att vi har väldigt olika verksamheter inom våra olika grenar har sektionerna fått mandatet att fatta beslut som rör den egna disciplinen inom ramen vad som bestämts/bestäms av Myndigheter och RF/FIM.

Planen är att genomföra uppföljningsmöte enligt ovan var 14:e dag

2. Tävlingsverksamhet
MX-sektionen har de senaste dagarna haft en dialog med distrikt/klubbar och följande gäller fr.o.m 1/4. All tävlingsverksamhet är inställd t.o.m 31/5 2020. Beslutet kan justeras framåt eller bakåt under tiden.


3. Träningsverksamhet (Texten i punkt 3 är uppdaterad, Nytt förtydligande gäller fr.o.m. 20200417-Klicka på den här texten för att länkas till den uppdaterade texten för träningsverksamet)
Träningsverksamheten kan fortsätta för klubbens licenserade förare och medlemmar inskrivna i klubbens medlemsregister. En licensierad förare som t.ex. har medlemskap i två olika klubbar får alltså träna i båda sina medlemsklubbar. Förare yngre än 13år utan licens men som går/är inskrivna i GH-Utbildning/crosskola får träna i den klubb där hen går sin utbildning och är medlem i. Kravet om max 50 personer gäller inte när vi tränar på våra anläggningar men vi uppmanar alla att försöka hålla folksamlingarna så små som möjligt, och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Observera!
Förare SKALL begränsa onödigt resande och bedriva träning i närområdet.
Klubbar kan göra ytterligare restriktioner enligt deras bedömning, det är klubben som avgör detta vilket måste respekteras av övriga klubbar/ förare/vårdnadshavare.
Det är klubben som gör sin riskbedömning där folkhälsomyndighetens information ligger till grund för besluten.  

Riksidrottsförbundet

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyttforbudingasammankomstermedfleran50deltagare

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyarekommendationersatterstoppfortavlingochmatch/

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/