Hem / Nyheter / Speedway / Ny organisation för Track Racingdomare inom Svemo.

Ny organisation för Track Racingdomare inom Svemo.

Svemo Track Racing ska fr.o.m. 2022 vara 100% ansvariga för domarna gällande utbildning, fortbildning, uttagningar o.s.v. det ska inte ligga på en ”fristående” domarförening.

Svemo Track Racing ska i SR reglera vad som gäller för att vara Track Racingdomare inom Svemo, vilka fortbildningar som krävs, hur många möten/samlingar man skall ha per år o.s.v.

Svemo Track Racing kan inte göra detta helt själva och därför har en arbetsgrupp tillsatts för att utföra vissa arbetsuppgifter på uppdrag.

Roll

Kontaktpersoner

Domarbas Johan Anderberg
Utbildningar

Ola Hansson (Ansv.) /Peter Rogan/Bo Westerin

Domarkontroller 

Johan A (Ansv.) /Övriga Domare
Gruppering av domare

Johan A (Ansv.) / Mikael Karlsson

Tillsättning av domare Johan A (Ansv.) / Pernilla Larsson
Fortbildning, endagarsmöten vår/höst

Ola H (Ansv.) /Pernilla L/Mikael K

Utformning av prov

Peter R (Ansv.) /Johan A/Mikael K

Presstalesman för domarfrågor Johan A.

Domarbasen har det övergripande ansvaret för alla frågor och ärenden som gäller domarna, han är även domarnas kontaktperson gentemot Svemo Track Racing rörande alla frågor och regeltolkningar.

Vid utbildning av nya domare står respektive person som vill gå utbildningen för sina kostnader för boende, mat/kaffe och en ”utbildningsavgift”. Det som inte ”utbildningsavgiften” täcker står Svemo för, tillika kostnaderna för utbildare.

Kontaktuppgifter:

Johan Anderberg (Domarbas)
Tel: 073-052 61 16
Mail: This is a mailto link

Mikael Karlsson (Grenchef Track Racing)
Tel: 011-23 10 88
Mail: This is a mailto link

Pernilla Larsson (Koordinator Track Racing)
Tel: 011-23 10 89
Mail: This is a mailto link