Hem / Nyheter / Speedway / Svemo Track Racings beslut avseende träningsverksamhetens påverkan av Covid-19

Svemo Track Racings beslut avseende träningsverksamhetens påverkan av Covid-19

Tävlings- och träningsverksamhet Track Racing.

Reviderat 2020-04-17

1. Uppföljningsmöte styrelse - sektioner
Tisdag den 7 april genomfördes ett möte mellan styrelsen och Svemos sektioner/ grenchefer.

Syftet med mötet var att från styrelsens sida orientera om vad som gjorts med anledning nuvarande situation och även delge sektionerna/grencheferna vissa riktlinjer inför det fortsatta arbetet.

  • Myndigheters, Riksidrottsförbundets och FIM beslut skall följas.

I och med att vi har väldigt olika verksamheter inom våra olika grenar har sektionerna/ grencheferna fått mandatet att fatta beslut som rör den egna disciplinen inom ramen vad som bestämts/bestäms av Myndigheter, RF och FIM.

Planen är att genomföra uppföljningsmöten enligt ovan var 14:e dag

2. Tävlingsverksamhet
Enligt tidigare beslut av Svemo styrelse så gäller att ALL tävlingsverksamhet är inställd tillsvidare.

3. Träningsverksamhet
Träningsverksamhet med lokala förare från ”närområdet” kan bedrivas under förutsättning att myndigheternas råd efterföljs.

Träningsmatcher mellan klubbar/lag från olika orter i landet är inte tillåtet med anledning av att onödigt resande skall undvikas, samt att vi inte skall bidra till att belasta sjukvården med eventuella olycksfall.