Hem / Nyheter / Utbildning / Per Capsulambeslut Utbildningskommittén

Per Capsulambeslut Utbildningskommittén

UK har tagit beslut per capsulam om att godkänna det nya materialet Guldhjälm snöskoter.