Hem / Nyheter / Beslut Disciplinnämndens ärende 2020_01 (Motocross)

Beslut Disciplinnämndens ärende 2020_01 (Motocross)

Disciplinnämndens ärende 01/2020 (Motocross)

SVEMOs Disciplinnämnd har den 19 november 2020 ådömt en underårig medlem i Helsingborgs MCK tillrättavisning för förseelse mot RF:s stadgar 14 kap. 2 § 7 p. i samband med MX Syd deltävling i Helsingborg den 27 september 2020 (otillbörligt beteende mot funktionär betingat av  tillämpningen av Covid-19 restriktioner).