Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Antimatchfixningsprogrammet - Fair Race

Antimatchfixningsprogrammet - Fair Race

Styrelsen har beslutat att godkänna det framtagna Antimatchfixningsprogrammet (Fair Race).

Riksidrottsförbundet (RF) har tillsammans med Svemo och sex andra specialidrottsförbund (SF) tagit fram ett Antimatchfixningsprogram. Programmet innebär en tydlig struktur för förebyggande arbete, regelverk för utredande arbete och åtgärder som straff vid matchfixning och otillåten vadhållning. Svemo Disciplinnämnd har uppdraget att vara bestraffningsorgan i ärenden som avser Svemo Antimatchfixningsprogrammet (Fair Race).


Här finner du Svemo Fair Race:  svemo-antimatchfixingsprogram-ap-slutligt.pdf.

Mer info angående Antimatchfixning: Antimatchfixning - Svenska Motorsportförbundet (svemo.se)