Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Hedra minnet av Varg-Olle

Hedra minnet av Varg-Olle

Nyligen avled Olof Harald Nygren ”Varg-Olle”, han blev 91 år. Varg-Olles önskan var att tänka på Fonden för rehabilitering av skadade mc-förare.

Vill du hedra minnet av Varg-Olle, stöd Fonden för rehabilitering av skadade mc-förare.
Du som vill stödja fonden kan göra det genom en gåva till plusgirokonto 39375-1. Var noga med att uppge avsändarnamn och vem donationen gäller.


Mer information om fonden finner ni i denna länk:
https://www.svemo.se/forbundet/fondenforrehabiliteringavskadademc-forare/

Begravningen av Varg-Olle kommer hållas i England med närmaste. Eventuell tillställning för att hedra minnet av Varg-Olle är under planering.