Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / How to Protect and Foster Biodiversity in Motorcycling Sport Webinar

How to Protect and Foster Biodiversity in Motorcycling Sport Webinar

FIM (det internationella MC-förbundet) organiserar en onlinekonferens under Världsmiljödagen 2020: "Hur man skyddar och främjar biologisk mångfald inom motorcykelsporten". Detta sker på fredag den 5:e juni kl 17.00 och ni får möjligheten att delta.

Från Sverige är Svemos miljösamordnare Mikael Norén och zoologiprofessor Nils Ryrholm inbjudna talare. Detta eftersom Svemo driver ett världsledande arbete i miljöfrågor.

Konferensen är på engelska.

Ni anmäler er här: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N4pI4-E-S6yYblSj56WtYA 
Har ni frågor kontaktar ni: This is a mailto link

 

Bakgrund - en positiv miljöpåverkan

Våra klubbars banaktiviteter kan hjälpa Sverige att nå det av riksdagen satta miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv". Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål, där ett mål är att skydda och öka den biologiska mångfalden.

Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur, Nationalnyckeln och länsstyrelser med flera har rapporterat om motorbanors potential för ökad biologisk mångfald (se referenslista "Översikt av rapporter gällande biologisk mångfald och motorbanor/kontinuerlig störning". Ett flertal miljöprojekt med Svemoklubbar har fått naturvårdsbidrag via Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner.

Svemos målsättning, som en del i förbundets övriga miljöarbete, är att etablera dessa kunskaper och att klubbarna sköter sina anläggningar för att gynna den biologiska mångfalden än mer.

Det finns utbildningsmaterial med generella skötselråd. Se mer under svemo.se/miljo