Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Svemo Mediapass blir digitalt

Svemo Mediapass blir digitalt

2022 kommer Svemos mediapass vara digitalt.

En fotograf/journalist som har fått ett Svemo Mediapass 2022 och som ska besöka en Svemosanktionerad tävling ska visa upp sitt pass i appen Cardskipper på sin smartphone tillsammans med en giltig ID-handling. Genom att hålla nere ett finger på mediapasset i appen ska en grön bock dyka upp på skärmen tillsammans med texten Valid. På det viset kan arrangören kontrollera att kortet är giltigt. Media ska bära Svemos mediaväst som vanligt om inte arrangören säger något annat.

Samma regler som tidigare gäller för mediapasset:  

Kortet berättigar fotograf/journalist tillträde till Svemos nationella/internationella arrangemang men gäller ej vid EM-, VM- och GP arrangemang. Innehavaren av ett Svemo mediapass har tagit del av och informerats om Svemos riktlinjer, grundkrav och önskemål. Tillträde till tävlingsområdet sker efter registrering på ansviad plats hos varje specifik tävlingsarrangör.

Kortet är personligt och får inte lånas ut.