Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Svemos arbetet med pandemin

Svemos arbetet med pandemin

Under 2020 har ni fått ta del av en rad olika beslut, riktlinjer och uppmaningar från såväl myndigheter och oss som förbund. Svemo eftersträvar att även under 2021 delta i olika forum för att hålla vår verksamhet uppdaterad i pandemins utveckling.

Idag 22/1 har Svemo deltagit i en informationsträff med Riksidrottsförbundet kring nya restriktioner och förtydliganden av hur pandemilagen påverkar idrotten.

Efter mötet kunde Svemo konstatera att våra nuvarande rekommendationer och beslut kan kvarstå oförändrade.

Svemo kommer fortsätta att bevaka och informera om coronans utveckling.
När nya direktiv kommer som kan påverka vår verksamhet kommer vi informera om detta på hemsidan.

Vi uppmanar er alla som planerar för 2021 att följa restriktionerna som Svemo satt upp i länken nedan och ha alltid en nära dialog med Polisen.
https://www.svemo.se/forbundet/Corona/

Vid närmare sportrelaterade frågor kontaktar ni våra sektioner.