Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Ansök om undantag från tävlingsförbudet

Ansök om undantag från tävlingsförbudet

Nu råder det tävlingsförbud efter styrelsebeslut nr 15 2020. Men i protokoll nr 16 öppnade styrelsen möjligheten för er som klubb att ansöka om undantag från förbudet och att respektive grensektion/grenchef får fatta beslut om undantaget.

Vi vill poängtera att en av förutsättningarna för att ni ska få undantag är att ni för en dialog med sektionen/grenchefen och efterföljer de riktlinjer som ni finner i länken nedan:
https://www.svemo.se/forbundet/Corona/riktlinjerochriskanalyserforarrangorer/

Enligt Styrelsebeslutet från protokoll nummer 16 2020 ska ni som klubb ansöka om undantag enligt följande rutin:
• Ansökan (se blankett som finns i länken nedan) görs av arrangören/klubben som skickar till Svemos grenkoordinator (se länk nedan till kontaktuppgifter) som bereder frågan och överlämnar till sektion/grenchef som ges styrelsens mandat att fatta beslut.
• Om sektionen/grenchefen avråder från undantag, kan arrangören överklaga detta beslut till styrelsens verkställande utskott (VU).
• Träningsverksamhet kan fortsatt bedrivas så länge verksamheten bedrivs enligt de guidelines/Corona direktiv som sektioner tidigare tagit fram och de centrala och regionala myndigheternas rekommendationer.


Vi vill även uppmana er alla att hålla er uppdaterade på den informationen som kommer ut angående Svemos arbete och riktlinjer gällande covid-19 på: https://www.svemo.se/forbundet/Corona/


Hör gärna av er om ni har frågor till Annika Pettersson, Sportchef på Svemo eller grenkoordinatorerna.

Ansökningsblankett (PDF)