Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Förbud för förare från Danmark och övriga länder att delta i verksamhet i Sverige!

Förbud för förare från Danmark och övriga länder att delta i verksamhet i Sverige!

Med anledning av den Corona-pandemi som nu pågår.

Vi vet att det kommer förare från i första hand Danmark men även vissa andra länder till Sverige för att delta i våra aktiviteter. För närvarande mest inom Motocross. Dessa förare är av sina myndigheter och sina förbund förbjudna att resa över gränsen för att delta i svenska aktiviteter. Det är inte heller tillåtet för oss att bedriva aktiviteter med deltagande av utländska förare.

Dessa förare ska inte tillåtas att delta i verksamhet i Sverige, oavsett sportgren och typ av aktivitet. De måste direkt avvisas från arrangemangen av ansvariga på banan med hänvisning till smittspridning samt lagstiftning i respektive länder.

Det motsatta förhållandet gäller också, svenska förare ska inte åka ut och köra i andra länder. Förutom att detta är direkta lagbrott och att det ökar risken för smittspridning så gäller inga försäkringar kopplade till verksamheten överhuvudtaget, varken svenska eller utländska. Dessutom äventyrar svenska klubbar som tillåter detta hela den verksamhet vi fortfarande kan bedriva då vi riskerar att få alla verksamheter nedstängd om vi inte kan leva efter de regler och rekommendationer från myndigheterna och RF som gäller oss alla

Vi ber er alla som tillåter denna verksamhet att omgående stänga för utländska förare. Använd sunt förnuft och ta ansvar för verksamheten så vi kan ha den ha den kvar!

 

Norrköping 2020-03-31

Per Westling

Generalsekreterare

Svemo