Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Hedra minnet av Björn Wall

Hedra minnet av Björn Wall

Nyligen avled Björn Wall, han blev 77 år. Björn med familjens önskan var att tänka på Fonden för rehabilitering av skadade mc-förare.

Vill du hedra minnet av Björn, stöd Fonden för rehabilitering av skadade mc-förare.
Du som vill stödja fonden kan göra det genom en gåva till plusgirokonto 39375-1. Var noga med att uppge avsändarnamn och vem donationen gäller.


Mer information om fonden finner ni i denna länk:
https://www.svemo.se/forbundet/fondenforrehabiliteringavskadademc-forare/

Begravningen av Björn kommer hållas inom familjen.