Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Just nu är det många som hör av sig angående Coronaviruset

Just nu är det många som hör av sig angående Coronaviruset

Så fort Svemo centralt får ny information och riktlinjer att förhålla oss till kommer vi att kommunicera detta på hemsidan.

Inom den närmaste tiden kommer Svemo centralt hålla möten med bland annat RF om hur idrottsrörelsen ska hantera coronaviruset.

När Svemo får besked om hur verksamheten kan påverkas under våren kommer detta att kommuniceras ut.

Tillsvidare ber vi er att hålla er uppdaterade på https://www.folkhalsomyndigheten.se/ .