Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / När RFs hemsidelösning tas bort

När RFs hemsidelösning tas bort

Som ni säkert vet har RF beslutat att lägga ner den servicen med att tillhandahålla hemsidor via IOL till alla idrottsförbund - och föreningar i Sverige.

Tjänsten upphör vid årsskiftet 22-23 och det innebär att svemo.se såväl som din klubbs hemsida OM den tillhandahålls via RFs lösning försvinner.

Svemo har påbörjat en process för att ta fram en ny hemsidelösning för Svemos centrala hemsida, svemo.se.

I dagsläget kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda våra klubbar nya hemsidelösningar. Alla klubbar har olika behov på sina hemsidor så ingen lösning skulle passa alla. Om Svemo skulle tillhandahålla en lösning så skulle också service och supporten för hemsidorna hamna på oss. Svemo har tyvärr inte de resurser som krävs för att tillhandahålla våra klubbar med en ny hemsidelösning.

Med det sagt vill vi självklar göra det vi kan för att hjälpa de klubbar som nu förlorar sin hemsida i samband med att RF avslutar den servicen. Om din klubb önskar stöttning i det här så bistår vi gärna med vägledning för vart din klubb kan vända dig för att få hjälp med att bygga ny hemsida, samt med förslag på gratis lösningar och vart man kan bygga sin egen hemsida.

Om din klubb önskar vägledning från oss vänligen kontakta Svemos kansli.