Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Nya reseersättningar

Nya reseersättningar

Styrelsen har tagit ett beslut gällande reseersättningar som är viktigt att uppmärksamma.

För alla som inte har uppmärksammat beslutet angående reseersättning som togs under styrelsemötet i november finns beslutet från styrelseprotokoll nr 12 2021 att läsa här: 


Bakgrund:

Värdet av nuvarande ersättning för användandet av egen bil har på senare tid avsevärt försämrats i takt med ökade priser för drivmedel. Någon höjning av det skattefria beloppet har heller inte aviserats från skattemyndigheten.

Ersättningen till domare, supervisor, banbesiktare och miljörevisorer har varit kvar på samma beloppsnivå sedan 2012. En höjning av dessa belopp kan därför anses skäligt.

Beslut:

Styrelsen beslutade om följande justeringar i SPAR kapitel 11:

2.1/3.1 För den som använder egen bil utgår såväl en skattefri ersättning som en skattepliktig ersättning som uppgår till 50 procent av den skattefria. Den skattefria ersättningen följer Skatteverkets regler.

Med nuvarande skatteregler är ersättningen för 2022, 27,75 kr/mil varav 18,50 kr är skattefritt.

6 Till domare/supervisor utgår ersättning med 1800 kr/tävlingsdag.

7 Till banbesiktare utgår ersättning med 1800 kr/uppdrag och vid förberedande eller uppföljande banbesiktning 1500 kr/uppdrag.

8 Till miljörevisor i specialdistriktsidrottsförbund utgår ersättning med 800 kr/uppdrag.

Halvdagsersättning för domare/supervisor (5) timmar tas bort då i stort sett alla uppdrag tar mera tid.

Justeringarna ska gälla från och med 1 januari 2022.


SPAR är Svemos Policies och Allmänna Regler och det är i SPAR som justeringarna kommer synas. SPAR ges ut efter Svemos förbundsmöte som hålls den 2 april 2022. 

Till styrelseprotokoll >>