Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / RIG i motocross och enduro läggs på is

RIG i motocross och enduro läggs på is

På grund av de skäl som Stenungsunds kommun beskriver i nedanstående tjänsteskrivelse väljer kommunen att inte skriva avtal med Svemo och Riksidrottsförbundet för det riksidrottsgymnasium i motocross och enduro man ansökt om.

Kommunen har tilldelats RIG i motocross och enduro efter beslut av Skolverket, RF och Svemo.

I mejl till Svemo skriver kommunen:

"Under måndagen fattade kommunstyrelsen beslut av avstå från att skriva kontrakt med SVEMO om att starta RIG-utbildning för enduro och motocross. Det innebär att satsningen på RIG på Nösnäsgymnasiet avbryts.

Kommunen hade behövt skjuta till drygt en miljon kronor för att kunna starta RIG-utbildningen på Nösnäsgymnasiet. Anledningen till kommunstyrelsens beslut är att flera kommunala verksamheter har ett underskott och med nuvarande förutsättningar går inte den ekonomiska kalkylen ihop."

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen i Stenungsund

 

Denna sena kursändring gör att vi inte har några som helst möjligheter att starta RIG-verksamhet från hösten 2020 och det är i dagsläget högst oklart om när och var verksamheten i så fall skulle kunna återuppstå.

Från Svemos sida är vi mycket besvikna att den möjlighet att flytta RIG-verksamheten till Stenungsund som vi arbetat hårt för nu omöjliggjorts. Vi har under en lång period lagt mycket tid och stora personella resurser på att genomföra flytten.

Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till Stenungsunds Motorsällskap som lagt enormt mycket tid, kraft och engagemang för att skapa bra förutsättningar för utbildningen.

Till de elever som sökt utbildningen beklagar vi att möjligheten att kombinera studier och elitsatsning på det sätt en utbildning på ett RIG innebär. Svemos inställning har hela tiden varit att skapa en långsiktigt varaktig lösning vilket nu har försvunnit på grund av orsaker vi på intet sätt har kunnat styra över.

Svemo Utbildningskommitté