Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Riktlinjer för internationellt deltagande

Riktlinjer för internationellt deltagande

Förra veckan kunde vi äntligen börja öppna vår tävlingsverksamhet igen. I samband med detta har jag haft en dialog med i första hand de nordiska förbunden för att ”se över” hur vi gör med utländskt deltagande.

Styrelsen har därefter diskuterat frågan och förslagen med resultatet nedan:

 

  • Från och med 14 juni är det tillåtet för alla utländska förare att komma till Sverige och delta i såväl tränings- som tävlingsverksamhet.
  • Kravet är precis som tidigare att föraren kan uppvisa en giltig licens och därmed försäkring från sitt hemlands organisation. Precis som vanligt alltså.

 

De olika länderna inom och utom Norden har olika reserestriktioner till och från Sverige. Några har krav på karantän vid hemkomst, några avråder helt från att resa till Sverige, några har inskränkningar när det gäller olika typer av försäkringar, med mera. Allt detta måste föraren själv ta ansvar för. Finns problem med ex licensen ska föraren själv lösa det med sin hemmaorganisation. Kommer han/hon hit med en giltig licens så är det OK att delta, det är det enda som de Svenska arrangörerna har att ta ansvar för. Saknas giltig licens kan föraren inte delta.

 

För Svenska förare som vill delta i träning och tävling utanför Sverige så gäller på motsvarande sätt att det är landets egna regler som gäller. Den som vill åka utanför Sverige ska alltså själv ta reda på vad som gäller i det land man vill besöka. Svemo kan inte reglera detta och inte heller hålla uppdatering på regelverken som för tillfället gäller i alla de olika länderna och deras organisationer. Föraren måste ta ett eget ansvar och säkerställa att han/hon kan åka dit och delta samt vilka förutsättningar som gäller på plats. Svemos internationella försäkringar gäller som tidigare om inte annat sägs från Svemo eller Svenska myndigheter (ex. avråder UD från resor till vissa länder, i dessa gäller inte Svemos internationella försäkring) eller från myndigheter eller organisationer i det land man vill besöka.

Med detta hoppas vi alla att vår verksamhet ska kunna komma igång igen, om även med vissa inskränkningar.

Per Westling, Generalsekreterare Svemo