Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Sök ekomomiskt stöd senast 25 augusti

Sök ekomomiskt stöd senast 25 augusti

Är du ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare i din Svemo-ansluta klubb? Gör klubben en tjänst och sök LOK-stöd!

LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) är ett ekonomiskt stöd som skapar möjligheter och bättre förutsättningar för föreningar med barn och ungdomsidrott. Stödet kan sökas av varje klubb som är ansluten till Svemo och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år.

Ansök:

Ansökan gör du på er förenings IdrottOnline-sida.

Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

Läs mer om LOK-stödet och hur du som ordförande/kassör/LOK-stödsansvarig firmatecknare söker stödet på RFs hemsida >>

OBS! Om ni närvaroregistrerar i ett externt system och har aktiverat inläsning till IdrottOnline så måste aktiviteterna vara registrerade i det externa systemet senast den 20 augusti. Läs mer om det på RFs hemsida >>