Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Svemo har fått nya stadgar

Svemo har fått nya stadgar

Vid Förbundsmötets andra hälft som avhölls i digitalt och på plats i Sollentuna den 10 oktober beslutade medlemmarna att ändra Svemos stadgar. Förändringen är ganska omfattande och berör alla inom förbundet på olika sätt.

Den största och kanske tydligaste förändringen är att Svemo nu antagit ett nytt namn, Svemo, Svenska Motorsportförbundet. Det innebär bland annat att våra Distrikt kan behöva ändra sina namn, att en mängd trycksaker, adressdata och liknande måste ändras. Information om detta kommer att sändas till alla berörda.

Ändringen av stadgarna innebär även att flera motorsporter kommer att finnas inom Svemo i framtiden. Just nu är det aktuellt att öppna verksamheter för E-Bike och Racerbåtarna. De senare finns just nu i ett eget förbund, SVERA, men planen är att under 2021 släppa in den verksamheten i Svemo där de kommer att utgöra en egen sektion med sina ca: 300 förare och 250 funktionärer. För E-Bike blir omställningen något enklare och har redan påbörjats genom att en arbetsgrupp för detta skapats och ett samarbetsavtal med Svenska Cykelförbundet signerats.

De nya stadgarna är till del en anpassning av Svemos stadgar gentemot RF:s stadgar, något som är nödvändigt. De förändringarna handlar dels om könsfördelning i centrala beslutande organ som, styrelse, valberedning med mera, och om en ny Disciplinnämnd med delvis ny arbetsordning, som i framtiden ska väljas av medlemmarna på Förbundsmötet istället för att utses av Svemos styrelse.

De nya stadgarna öppnar också möjligheten för Svemo att ansluta associerade medlemmar. Vi har redan idag associerade medlemmar i form av Idrotts AB där tävlingsverksamhet inom framförallt elitseriespeedway bedrivs. Den nya formuleringen innebär att även andra, ex. intresseföreningar, banbolag, återförsäljare eller andra kommersiella aktörer kan bli medlemmar I Svemo. Det associerade medlemskapet kommer inte att ge någon rösträtt, den tillkommer helt medlemsklubbarna, men väl andra fördelar. Utformning av innehållet i ett associerat medlemskap pågår nu.

- Att modernisera stadgarna, som är förbundets övergripande regelverk, är en viktig uppgift. Jag är oerhört glad för att förbundsmötet ställde sig bakom de relativt stora förändringar som styrelsen föreslog, i avsikt att utveckla vårt förbund och vår verksamhet och att visa att vi ständigt vill förbättras, säger Svemos ordförande Håkan Leeman.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att medlemmarnas beslut om nya stadgar på Förbundsmötet är historiskt på många sätt, inte minst namnändringen, viktigare är dock kanske att beslutet ger Svemo den mera moderna grundstruktur som kommer att behövas för att på ett dynamiskt sätt kunna möta de framtida utmaningarna inom motorsporten och idrottsrörelsen på ett bra sätt.

Länk till stadgarna>>

Per Westling

Generalsekreterare

Svemo, Svenska Motorsportförbundet