Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Svemos säkerhetsarbete ger effekt!

Svemos säkerhetsarbete ger effekt!

I början av maj höll Svemo och försäkringsbolaget If en genomgång av försäkringsfrågan och skadestatistiken.

Statistiken visar en mycket glädjande nedgång i antalet skador under de senaste 4 åren, den tid If agerat som försäkringsbolag för Svemos förare och ledare. Kurvorna visar en tydlig trend men behöver kommenteras:

 

Klicka på bilden för att få den i större format 

-          Kurvorna bygger på statistik, och statistik kan alltid tolkas på olika sätt, vi har här valt att rensa bort alla detaljer för att försöka visa trenden.

-          Kurvorna skiljer inte på allvarliga och mindre skador, den visar alla skador. En graf som beskrev enbart allvarliga skador skulle gå mycket brant nedåt från 2017, 6 st till 2019, 0 st.

-          Slumpen spelar alltid en mycket stor roll när det gäller skador, talen kan och har därför varierat kraftig mellan olika år. Likaså spelar vädret in, en tidig öppning av säsongen ökar risken ex. för skador men även andra faktorer påverkar.

-          De anställda på If, som har lång vana av att tolka den här typen av statistik, menar dock att det förbättrade säkerhetsarbetet måste ha påverkat antalet olyckor i rätt riktning.

-          Kurvorna visar inte heller premiekostnaden för Svemo, men självfallet ser det positivt ut, vilket också indikeras av att vi inte fick någon kostnadsökning vid omförhandlingen av avtalet inför 2020.

-          Vi har valt att inte ta fram kurvor för enskilda grenar, distrikt eller banor. I graferna visas alltså vår gemensamma bild.

-          Det är självklart omöjligt att idag säga något om hur 2020 kommer att utveckla sig, siffrorna för Q1 2020 är dock extremt låga jämfört med tidigare år. Det hänger självklart samman med att tävlingar, som har högre risk än träningar, inte genomförs på grund av Coronapandemin.

Slutsatserna är att det arbete som görs på klubbnivå där man aktivt arbetar för att minimera riskerna spelar en avgörande roll. En ökad medvetenhet hos ledare, förare och föräldrar om hjärnskakningar och förhållningssätt till dessa har också spelat stor roll. Svemos säkerhetsråd, som nu är väl etablerat, har representanter från alla grenar vilket ökat kompetensspridningen och den allmänna medvetenheten vilket är den viktigaste påverkansfaktorn i detta.

Svemo styrelse vill framföra ett stort tack till alla er som aktivt arbete för att minimera skadorna.

Ert arbete har givit resultat!