Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Täcker friskvårdsbidraget licensavgiften?

Täcker friskvårdsbidraget licensavgiften?

Efter dialog med Skatteverket har Svemo fått bekräftat att friskvårdsbidraget, tyvärr, inte kan användas för att betala våra medlemmars licensavgifter.

Enligt Skatteverket:

Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta avgiften för själva motionsaktiviteten. Det kan exempelvis vara gymkort, startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort. Skatteverket anser däremot inte att friskvårdsbidraget kan användas för att betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Inte heller kostnader för licenser, körkort, diplom och liknande kan bekostas med friskvårdsbidrag.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning. Det kan inte heller användas för att hyra utrustning. Men om det ingår utrustning i själva aktiviteten, exempelvis bowlingklot när man betalar för att bowla, kan friskvårdsbidraget användas för att bekosta aktiviteten inklusive utrustning. Om utrustningen däremot hyrs separat i samband med att man betalar för en aktivitet kan friskvårdsbidraget bara användas för att bekosta aktiviteten.

 

Har ni frågor om friskvårdsbiraget är ni välkomna att kontakta kansliet!

 

Källa:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.6/386278.html?q#h-Vad-kan-friskvardsbidraget-tacka