Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Tävlingsförbudet hävs

Tävlingsförbudet hävs

Nyligen kom VU-beslutet om att häva det tidigare generella tävlingsförbudet och även tillåta arrangörer att ha publik på sina arrangemang förutsatt att arrangemanget lyder under pandemilagstiftningen och den då striktare uppföljningen som FHM anger.

I korthet innebär detta för arrangörer att:

  • All idrottsverksamhet som faller under pandemilagstiftningen ska följas.
  • Tidigare framtagen blankett för ansökan om undantag från tävlingsförbudet gäller inte längre och ni planerar för ert arrangemang enligt normal rutin.
  • Vidta fortfarande smittskyddsåtgärder på samtliga arrangemang.
  • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
  • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.
  • Gällande riktlinjer och riskanalyser för arrangemang är uppdaterade och går att läsa i denna länk>> (ny sida)

 

Andra länkar:
VU-beslutet>> (PDF)
Coronainformation>> (ny sida)

 

Ovanstående riktlinjer kräver fortfarande att vi alla tar vårt ansvar för att minska smittspridningen!