Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Tävlingsverksamhet i Svemo

Tävlingsverksamhet i Svemo

Svemo styrelse beslutade redan vid sitt möte i november att införa ett generellt tävlingsförbud i förbundet, detta för att hindra smittspridning av Corona-virus.

Vid styrelsemötet i december behandlades frågan om undantag skulle kunna göras för tävlingar där risken för smittspridning kan ses som obefintlig. Styrelsen beslutade att det ska finnas möjlighet till undantag om tydliga och uppdaterade Riktlinjer och Riskanalys finns som beskriver hur tävlingen ska genomföras. (Underlag för detta hittar ni på grenarnas i denna länk.) Det finns alltså möjlighet att söka undantag för vissa tävlingar/sporter just nu.

Om någon arrangör är intresserad av detta så ska ni kontakta kansliet/grenens koordinator som bereder frågan och överlämnar den till sektionen/grenchefen för beslut om undantag eller inte.

Tre viktiga faktorer att ha i åtanke just nu:

Kontrollera alltid med de lokala sjukvårds- och polismyndigheterna om det är okej att genomföra tävlingen. Vi vill inte bidra till att belasta sjukvården med eventuella skador, och läget i sjukvården varierar stort på olika håll i landet. Följ deras råd.

Det går bra att som vanligt planera för tävlingar under kommande år. Att planera tävling är ingen smittrisk. Däremot kanske det som planeras nu inte kan genomföras senare beroende på smittläget då tävlingen ska hållas.

Träning kan bedrivas som vanligt under vintern om man följer de Riktlinjer som gäller för sporten. Inomhusträning ska helt undvikas.

Det behöver inte påpekas hur viktigt det är att vi nu alla hela tiden ser till att genomföra både träningar och i vissa fall tävlingar på sådant sätt att risken för smittspridning helt elimineras.