Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Tävlingsverksamhet öppnar igen

Tävlingsverksamhet öppnar igen

Med anledningen av Regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut att häva tävlingsförbudet har Svemos styrelse beslutat att viss tävlingsverksamhet inom Svemo ska återupptas från och med 14 juni.

Svemos kansli arbetar i samråd med sektionerna just nu med att ta fram ett ramverk för hur tävlingsverksamhet ska kunna bedrivas inom varje gren, med hänsyn taget till andra gällande regler och rekommendationer. Detta ramverk ska innehålla guidelines, riskanalys och rekommendationer som beslutas separat av varje sektion/grenchef. 

Vi vill poängtera att även om tävlingsverksamheten öppnar igen kommer vissa restriktioner och förbud kvarstå. Det kommer även delvis påverkas separat för varje gren.

Så fort ramverket är klart kommer vi att informera om detta via mejl till samtliga klubbar och på hemsidan.

Vi ber er alla att ha hänsyn för det pågående arbetet.