Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Träffpunkt Svemo

Träffpunkt Svemo

Ännu en gång har ett möte arrangerats i digital form och denna gång blev det vårens Träffpunkt. Styrelsen och representanter från distrikten, sektioner, kommittéer och kansliet deltog vid mötet.

Agendan för mötet var mycket brett med många välutformade presentationer:
Ekonomi och budget

El-fordon – koppling mot projektbidrag för klubbar

Utbildning – inklusive IUP

Miljö

Säkerhet

Fonden för skadade förare

Corona/Covid 19 – tävlingsförbud och möjligheter till undantag

IT för distrikt – mailadresser och hemsidor

Stadgar för distrikt – samordning och tätare koppling till Svemo

Info om Svera

Kansli – bemanning och funktion

Inför Riksidrottsmötet samt relation till RF

 

Under mötet fanns möjlighet för öppna diskussioner och frågor. Många förslag på förbättringsåtgärder och klargörande framkom under mötet. Bland annat vikten av tydlig kommunikation och närmare dialog inom de olika ansvarsområdena.

Det vi kunnat konstaterat under mötet är att det finns behov av tydliggörande i strukturer, ansvarsområden inom E-bike.

Distrikten är behov av mer information angående deras roll i IUP.

Vid punkten miljö öppnade distrikten och sektionerna för en viktig diskussion, att ändra rutinen för ljudmätning av bullerljud. 
Utöver detta uppkom många tekniska frågor och förslag på lösningar i TA-systemet.

Utifrån ovan kommer kansliet inom närmaste tiden gå ut med mer information i ämnena och eventuellt planera för enklare genomgångar eller möten i ärendena.

 

Vi tackar alla som deltog och för ett bra möte!