Hem / Nyheter / Förbundsnyheter / Uppdaterade rekomendationer och riktlinjer gällande corona-utbrottet

Uppdaterade rekomendationer och riktlinjer gällande corona-utbrottet

Coronautbrottet har dessvärre medfört stora påfrestningar för samhället och inte minst för idrottsrörelsen. Svemo följer löpande de beslut och riktlinjer som myndigheterna presenterar.

Vi ser det också som viktigt att sammanställa denna och annan tillämplig information, och förmedla detta inom organisationen. Med anledning av den pågående Corona-pandemin finns det också ett antal beslut som styrelsen tagit vid sitt senaste styrelsemöte.

Ta del av rekomendationerna och riktlinjerna här>>