Hem / Nyheter / Miljö / Utdelning av Svemo miljöpris till SMK Kolmården

Utdelning av Svemo miljöpris till SMK Kolmården

I samband med SMK Kolmårdens tävling Kolmårdsracet delades 2020 års Miljöpris ut till klubben. På bilden delar Miljökommitténs sammankallande Jenny Westerin ut priset till klubbens miljöombud.SMK Kolmården har tilldelats 2020 års miljöpris för aktivt och seriöst miljöarbete inom motorcykel- och snöskotersporten. 

Juryns motivering:

Klubben har i samråd med sakkunniga gjort ett antal naturvårdsåtgärder för att ytterligare gynna den biologiska mångfalden. Bland annat har en våtmark restaurerats och små vattensamlingar är en stor bristvara för många arter i dagens moderna landskap.

Klubben har dessutom med stor ambition rensat den invasiva lupinen och klubbens mål är att utplåna växten från området på sikt genom fortsatta åtgärder.

En artinventering 2018-19 visade att området och dess aktiviteter, som bland annat hindrar igenväxning, gör det gynnsamt för torrmarksväxter och värmeälskande fauna. Både inventeringen och våtmarksprojektet genomfördes med hjälp av LONA-bidrag från kommun/länsstyrelse via Naturvårdsverket och stöd från Svemo.

Klubben har även glädjande nog rapporterat ett ökat miljöintresse och stolthet bland medlemmarna tack vare det offensiva miljöarbetet. SMK Kolmården ställer sig även positiv till att testa elmotorcyklar och annan teknik som kan minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

 

Svemo gratulerar SMK Kolmården till deras fina miljöarbete och önskar lycka till i framtiden!