Hem / Nyheter / Snöskoter / Nytt utbildningsmaterial Guldhjälm

Nytt utbildningsmaterial Guldhjälm

Inför säsongen 2020 har det arbetats fram ett eget Guldhjälmsmaterial för snöskoter. Under hösten 2019 har en pilotutbildning genomförts där barn tillsammans med vårdnadshavare fått delta.

Guldhjälmsutbildning för snöskoter har nu ett eget material och utbildningen kommer att ledas av utbildade barnledare. Materialet består av tre delar;

- En barndel
- En vårdnadshavardel
- Ett handledarmaterial för barnledaren

Delen för vårdnadshavare innehåller materialet Världens bästa idrottsförälder. Denna del kan man som barnledare anlita SISU Idrottsutbildarna att genomföra. Du som barnledare beställer Guldhjälmsmaterialet av din kontaktperson på SISU Idrottsutbildarna i distriktet. I samband med detta kan ni boka tid för vårdnadshavardelen i utbildningen. 

Handledarmaterialet innehåller övningar och tips för att underlätta för dig som barnledare. Utbildningen kommer att genomföras över tid, med minst fem tillfällen, och kan påbörjas av förare från det kalenderår de fyller 5 år. För att en förare sedan ska kunna ta ut en Guldhjälmslicens från 2020, krävs det att en barnledare har skrivit under en licensansökan som sedan skickas till Svemos licensavdelning.