Hem / Service / Antidoping- och antimatchfix / Antimatchfixning

Antimatchfixning

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra. Matchfixningen är ofta kopplad till vadhållning men kan också ske av andra anledningar, som på grund av sportsliga incitament. Matchfixning är kriminaliserat i lagstiftningen genom spelfuskbrottet i Spellagen. Matchfixning kan också vara kopplat till annan form av brottslighet, vanligtvis givande och/eller tagande av muta, det vill säga ett mutbrott.

Information och regler angående matchfixning hittas på följande platser:

Matchfixningsregelmentet
Riksidrottsförbundets tipsfunktion mot matchfixning 
Minmatch.se 
Svenska Motorsportförbundets anitmatchfixningsprogram