Hem / Service / Idrottslyftet / Projekt: Ökad tillgänglighet till anläggningar/banor

Projekt: Ökad tillgänglighet till anläggningar/banor

Projekt: Ökad tillgänglighet till anläggningar/banor 

Belopp att söka: max 20 000:-/klubb

  

Exempel på sökområden:

  • Banbyggnationer (liten bana för barn)
  • Bevattning
  • Duschar/omklädning
  • Ombyggnad av lokaler
  • mm

Ansökan

Ansökan kan endast skickas in via föreningens IdrottOnline-sida och görs på ett särskilt ansökningsformulär som finns under fliken Idrottsmedel.
 

I Idrottsmedel väljer ni rubriken Ansökningar i menyn till vänster på sidan. På den sida ni då kommer till klickar ni på den stora knappen "Skapa ansökan" som återfinns till höger på sidan och där söker ni fram "Idrottslyftet 2019 Svemo" i rullisten i fältet "Idrottsmedel"

 

För att kunna söka måste föreningen ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret på IdrottOnline.

Har ni detta uppfyllt kan ni också registrera en Idrottsmedel firmatecknare.
Det är endast dessa 3 som kan skicka in Idrottslyftsansökan

 

När ni kommit in i ansökningsformuläret för området Ökad tillgänglighet till anläggningar/banor

fyller ni i de olika fälten. De fält som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska att fylla i.

Belopp: 20 000:-


Manual
Här hittar du en manual för hur man söker Idrottslyftet via IdrottOnline
Om du kör fast, kontakta supporten

Sista ansökningsdatum

31 mars 2019 - Inga bidrag kvar att söka.

 

Godkännande av ansökan

Efter arbetsgruppens möte (efter ansökningstidens utgång) kommer meddelande i Idrottsmedelapplikationen om ert projekt är godkänt eller inte.

Svemo kan också komma att begära in komplettering innan er ansökan godkänns.

Det är mycket viktigt att ni går in på Idrottsmedelfliken för att se vilken status er ansökan har. 

Redovisning/återrapportering

Redovisning ska ske senast den 1 december 2019.

 

Även redovisning/återrapportering sker via er IdrottOnline-sida. När ni får ert projekt godkänt av Svemo genereras en återrapport på föreningens Idrottsmedelsida.

Läs igenom denna återrapport under ert ärende innan ni genomför projektet, så ni vet vilka uppgifter som ska samlas in och redovisas. 

 

Fyll i blankettens alla fält.

Om inte redovisning skett senast 1 december 2019 kommer pengarna att omfördelas till annan förening.

 

Utbetalning
Utbetalning 50 % av beloppet vid godkännande av ansökan och utbetalning av resterande 50 % sker efter godkänd redovisning/återrapport.