Hem / Service / Svemo TA / Manualer Svemo TA

Manualer Svemo TA

Förare 

 • Aktivera och använda din profil på Svemo-TA (ny 2020)
  - aktivera din profil 
  - komplettera dina uppgifter
  - lägg till fordon och transpondernummer
  - köp licens
  - välj fast startnummer (startnummer som gäller hela säsongen)
  - anmäl dig till en tävling
  - byt klubb

 • Register and use your profile on Svemo-TA (only non-Svemo-licensed riders!) (ny 2020)
  - register your profile on Svemo-TA
  - complete your profile
  - register your vehicle and transpondernumber
  - register for a competition
  - choose a permanent starting number (if you compete an entire season in Sweden as a non-Svemo-licensed rider)

 • Laganmälan och laghantering 

 

Arrangör

Klubbadministration:

 • Betalningsrutin (ny 2020)
  - Svemo årsavgift
  - tävlingstillstånd
  - banlicens
  - funktionärslicenser

 • Ekonomi vid tävling (ny 2020)
  - ladda ner betalningsunderlag för en tävling från Svemo-TA
  - utbetalningsrutin för anmälningsavgifter från Svemo till arrangör
  - beräkning av återbetalning vid rabatterad anmälningsavgift

 • Klubbövergång  (ny 2020)
  - se avsnitt Byt klubb

 

Administrera tävling i Svemo-TA: (nya 2020)

Tävlingsledare/Supervisor/Domare: (ny 2020)

 

Serieadministratör:


Allmänt: 

 Grenspecifika manualer

Speedwayklubbar:

 

 

Distrikt