Ansökan

HUR SÖKER JAG TILL MOTOCROSS- OCH ENDUROGYMNASIET?

 

Viktiga datum!


15 oktober 2019
Ansökan görs via webben via denna länk: 

https://forms.svemo.se/RIG

Januari 2020

Personliga intervjuer i Stenungsund enligt kallelse från Svemo

Vecka 4 2020
Aktuella elever får ett intyg om behörighet från Svemo. Övriga anmälda elever placeras på reservlista.

1 februari 2020
Ansökan till gymnasieutbildning på Nösnäsbymnasiet i Stenungsund inlämnas till skolan på hemorten och intyget från Svemo bifogas. Antagningskansliet på hemorten vidarebefordrar den sedan till Antagningskansliet i Stenungsund.

April 2020 
Preliminärt besked om antagning.

Juli 2020
Slutligt besked om antagning.

Augusti 2020
Skolstart.

 

Vilka kommer in?
Du rankas av Svemos utbildningskommitté, efter idrottsmeriter, utvecklingsbarhet etc. Deras rankingbeslut går ej att överklaga.
En grundförutsättning för att få gå på Motocross- eller Endurogymnasiet är att du kommer in på det program du sökt.
Du måste också, liksom vid gymnasieansökan i övrigt, vara behörig till de program du sökt, enligt gällande behörighetsregler.
Vi gör en årlig intagning av 7 elever i motocross. För att öka möjligheterna för tjejer att komma in har vi en särskild plats som bara kan tas av en tjej. Övriga 6 platser är öppna för båda könen.
Vi gör en årlig intagning av 4 elever i enduro. Platserna är öppna för båda könen.

 

Ekonomi
Du får det ordinarie studiebidraget. Elever som inte är bosatta i Stenungunds kommun kan söka inackorderingstillägg hos sin hemkommun. Det finns även möjlighet att söka extra tillägg samt återbetalningspliktiga studiemedel. Dessa ekonomiska bidrag täcker emellertid inte de faktiska kostnaderna. Det kostar naturligtvis mycket pengar att "hålla igång" motorcykeln. Självklart ska du alltid se till att ha din motorcykel i åkdugligt skick.