Hem / Licens / Hälsodeklaration

Hälsodeklaration från 2022

Följande gäller för en förare som under kalenderåret 2022 fyller 65 år, oavsett sport och som ska köpa tävlingslicens i Svemo TA:

-  förare som under kalenderåret 2022 fyller 65 år, kan inte köpa licens i Svemo TA utan att fylla i hälsodeklaration.
Hälsodeklaration ska fyllas i via länk från Svemo TA, info finns även på vår hemsida, www.svemo.se.

- svarar föraren ja, på någon fråga i hälsodeklarationen dvs det finns en sjukdomsbild, kommer kravet att besöka läkare och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas).

- förare som skickat in läkarintyg under 2021, har med automatik fått årslicens upplagd för 2022 och behöver inte fylla i hälsodeklarationen.

- läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

- förare som inte har någon sjukdomsbild, ska fylla i hälsodeklaration varje år från kalenderåret föraren fyller 65 år, via Svemo TA.


Undantag:

Förare och navigatör i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Osanningsenligt intygande kan anmälas för bestraffning till Svemo Disciplinnämnd.

Vi kommer inte förändra angående Klubblicens, baslicens där kommer det fortsatt INTE krävas hälsodeklaration/läkarintyg.

FIM och UIM samma regler som 2021 (krav på läkarintyg se specifika regler)

 

Hälsodeklaration

Svemo läkarintyg