Hem / Licens / Licens internationella förare (SIG-licens)

Licens internationella förare (SIG-licens)

Svemo International Guest License, SIG-License

- Gäller 30 dagar från och med det datum som angivits på licensen/kvittot.

- Gäller den person som anges på licensen/kvittot.

- Gäller på alla Svemogodkända banor i grenen som angivits på licensen/kvittot

- Gäller ej för tävling.

En förare som vill skaffa Svemo International Guest LIcense, SIG-License behöver:

1. Innan föraren ger sig ut på banan behöver han/hon ha köpt en SIG-licens av klubben.

2. Förarens namn och uppgifter ska vara ifyllda i både förarens licens/kvitto och i klubbens kopia.

3. Föraren ska behålla sin licens och kunna visa upp den vid varje träningstillfälle. 

Klubben:

1. Klubben är inte ”skyldiga” att tillhandahålla SIG-Licenser.

2. Blocket med SIG-licenser köps av klubben för 3 000kr (10 licenser a 300kr/licens) och kan sedan säljas för 600 kr/licens. Det första blocket sänds utan kostnad.

3. Klubben kan själv besluta om riktpriset, 600 kr ska gälla eller om det ska finnas ”rabatter”.

4. Klubben kan beställa ”block” av Svemo genom att maila en beställning till This is a mailto link och då ange alla kontaktuppgifter, antal block och leveransadress.

5. Svemo sänder en faktura vid beställning (utom för det första blocket) och då fakturan är betald sänds ”blocken” ut till klubben via post till den adress klubben angivit.

6. Klubbens ”kopior” i blocket måste sparas av klubben så att namn på personer kan bekräftas via de sparade kopiorna.

7. Kopiorna måste sparas ett år. Vill klubben inte ha besvär med det så kan klubbens kopior sändas in till Svemos kansli när blocket är slut. Kansliet kommer då att sköta registreringen.

8. Förare från Norden med giltig licens i sitt hemland behöver inte använda SIG-licensen. Saknar föraren licens utfärdad i sitt Nordiska hemland behöver han/hon använda en SIG-licens. 

Allmänt:

Var noga med att föraren förstår att det är en ansvarsförsäkring (Third Party Liability Insurance) som enbart skyddar ”tredje man” och att föraren själv måste ha en egen personlig olycksfallsförsäkring och att han/hon med sin namnteckning bekräftar att han/hon fått informationen.