Hem / Tullhandling för tävlingsfordon (ATA-Carnet)

Tullhandling för tävlingsfordon (ATA-Carnet)

När en förare ska utanför Sverige och tävla i ett land som inte ingår i EU, krävs det en tullhandling som kallas ATA-Carnet för att få ta in fordonet till det landet.

Så här ansöker du om ATA-Carnet:

  • Förare/tävlingsdeltagare ansöker om konto på www.eata.se. Klicka in på loggan för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (eller den kammare som är närmast geografiskt).
  • Skapa där ett konto enligt instruktionerna. Ett avtal genereras och mailas till den adress som är angiven i ansökan. Läs igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka till Handelskammaren.
  • När det är gjort aktiverar Handelskammaren kontot och det är klart att ansöka om ATA-Carnet.
  • Fyll i alla uppgifter, vilka länder ska besökas, hur många resor ska göras och framför allt vilken utrustning som ska med.
  • Då en ATA-Carnet är en värdehandling måste Handelskammaren alltid ta kreditupplysning på företaget/personen som ansöker.
  • Det går bra att ansöka som privatperson också, då behöver ett säkerhetsbelopp betalas in, innan man får utfärda carneten.
  • Standard handläggningstid är tre arbetsdagar.
  • ATA-Carneten ska stämplas/startas innan den och utrustningen lämnar Sverige, annars är den ogiltig. Därefter ska den stämplas vid varje gränspassage.
  • Instruktioner bifogas alltid, läs igenom noga och vid frågor eller tveksamheter, kontakta Handelskammaren så hjälper vi till.
  • För mer information och prislista se Handelskammarens hemsida: om ATA-carneter

Vid frågor, kontakta den Handelskammaren som finns på din ort.