Hem / Klubbinfo / Trygg idrott

Trygg idrott

2020 lanserades en ny utbildning på Idrottens utbildningsplattform (IUP).

Utbildningen är en vägledning i barns rättigheter och hur du kan agera när något inte står rätt till.

Materialet behandlar Idrottsombudsmannens roll och riksidrottsförbundets visselblåsartjänst. De nya kraven på registerutdrag för alla som arbetar med barn och ungdomar under 18 år beskrivs och du som deltagare får en genomgång av materialet ”Barnens spelregler” som RF har tagit fram i samarbete med BRIS.

Utbildningen är en obligatorisk del i utbildningar riktade till alla som på ett eller annat sätt arbetar med barn och ungdomar upp till 18 års ålder inom Svemo, men är öppen för alla att ta del av.

Trygg idrott finns på IUP. Alla information om hur du skapar ett konto och loggar in finner du här:
Till UIP>>

Passa också på att ta del av fler av de utbildningar som finns publicerade på IUP.

Läs mer om RFs arbete för en trygg idrott i denna länk:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott