Hem / Ny förening i Svemo

Ny förening i Svemo

 

För att en förening ska kunna bli medlem i Svemo fordras en ansökan om medlemskap. 

1. Ansökan görs via ett formulär på Riksidrottsförbundets hemsida och där laddas även dokumenten upp:

      https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf/ 

2. Ansökan ska åtföljas av gällande stadgar (obs, viktigt att stadgarna är komplett ifyllda) samt       bildandeprotokoll om klubben är nystartad alternativt årsmötesprotokoll om föreningen har funnits sedan tidigare. I båda fallen ska protokollet innehålla beslut om att föreningen ska söka inträde i Svemo och vara undertecknat.

Tänk på att det finns vissa namnregler för att bli medlem i Svemo/RF. Namnreglerna hittar ni på RF:s hemsida. https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/

På RF:s hemsida under Bilda idrottsförening hittar ni även RF:s stadgemall.

OBS! Mallen kan inte antas som den är, utan det finns en del tomma rader där ni skriver in vad som ska gälla för just er förening.

 3. Enligt Svemo stadgar kap 7 Föreningar måste föreningen ha minst 20 medlemmar för att bli medlem och fr o m 2011 måste alla föreningar inom idrottsrörelsen ha ett organisationsnummer. Detta söker ni hos Skatteverket. (www.skatteverket.se)

Förening som inte har ett organisationsnummer kan få hjälp att ansöka om detta av RF. I ansökan som de fyller i på webben kan du bocka för att RF ska vidarebefordra till Skatteverket. Då kommer en ansökan att gå automatiskt från RF till Skatteverket så snart RF har godkänt föreningen.

Ring gärna Emilia Olsson på Svemo innan ni söker om organisationsnummer för att kontrollera att ert tänkta namn inte strider mot reglerna för medlemskap. 

4. Blankett ”Klubbens huvudsakliga inriktning” där ni fyller i vilken eller vilka grenar som huvudsakligen finns i klubben. Denna mejlas in till Svemo.

5. Inträdesavgiften på 1 000 kr och årsavgiften på 1700 kr per förening ska inbetalas samtidigt med ansökan om medlemskap till vårt plusgiro 15 19 71-9.

Om betalning och inträde sker efter den 31/10 anses årsavgiften nästkommande år vara betald. Har årsavgiften erlagts före 31 augusti har klubben rösträtt vid vårens distriktsårsmöten, annars endast rätt att närvara samt förslag- och yttranderätt                                                                                                                                     

Svemo styrelse fattar formellt beslut om klubben ska erhålla inträde eller inte. I de flesta fall är detta inte något problem, men det kan ta ca 1 månad innan beslutet föreligger.

En medlem i föreningen kan ansöka om förarlicens/funktionärslicens och representera klubben så snart klubben vunnit inträde i Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet.

När klubben fått medlemskap i Svemo ska den aktivera sig i idrottens webbaserade administrativa system IdrottOnline Klubb. Här kan ni läsa mer och hitta formuläret för att aktivera IdrottOnline https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000034764-aktivera-idrottonline

På Svemos hemsida hittar ni våra regler, Nationellt tävlingsreglemente som gäller alla grenar och Specialreglemente i varje gren. https://www.svemo.se/forbundet/stadgarochregelbocker/

Frågor eller funderingar? 

Har ni frågor kontakta Emilia Olsson på kansliet.
Länk till kontaktuppgifter>>