Hem / Krishantering

Krishantering

 

Krisplan

Krishanteringsplan för hantering av olyckor vid träning, tävling och arrangemang som sanktionerats av Svemo.

Ladda ner Svemo Krisplan (pdf) >> Nya krisplanen gäller från och med 25 september 2018


Ladda ner checklistor (finns också i krisplanen)
Checklista Krisnivå 3 (pdf) >> (vid olycka med allvarlig personskada eller dödsfall)

Checklista Krisnivå 2 (pdf) >> (vid olycka med allvarlig personskada)

Checklista Krisnivå 1 (pdf) >> (vid olycka med lindrig personskada)

 

Ladda ner mallar för klubbens säkerhetsarbete (finns också i krisplanen)

Kom-ihåg-lista till varje funktionär (Word) >>

Telefonlista (Word) >>

Loggbok vid allvarlig olycka (Word) >>

 

Stöd till medieansvarig (bilaga 4 i krisplanen)

Kriskommunikation (pdf) >>

 

Förbered dig väl - gå igenom krisplanen, använd mallarna och checklistorna och sätt upp klubbplanschen med de viktigaste kontaktuppgifter:

För att din klubb ska vara förberedd ifall en olycka inträffa på träning eller tävling är det viktigt att att ni diskuterat och planerat hur ni ska agera. Gå igenom den aktuella krisplanen inför tävling och träning. Skriv ut nedanstående plansch och fyll i era egna kontaktuppgifter, sätt sedan upp planschen på och omkring er bana.


Ladda ner plansch >>

För högupplöst plansch, kontakta This is a mailto link .

 

POSOM - Svemos partner för psykologisk stöd och krishjälp

Svemo är ansluten till POSOM (Psykologiskt- och socialt omhändertagande) som är en icke vinstdrivande organisation som bedriver krishantering i form av akut krisstöd och tillhandahåller krisstödssamtal till personer som har drabbats av traumatiska händelser. POSOM hanterar cirka 350 krishändelser per år och genomför cirka 900 krisstödssamtal per år på uppdrag av medlemmar som består av myndigheter, organisationer och företag.

 

Utbildningar i krishjälp med POSOM

POSOM tillhandahåller också utbildning i krishantering för funktionärer som är verksamma i klubb som är ansluten till Svemo. Kontakta POSOM direkt för aktuella utbildningar i krishantering.

Utöver möjlighet att gå Svemos skräddarsydda utbildningar erhåller funktionär och enskild medlem i Svemo som medlemsförmån 15% rabatt på POSOMs övriga utbildningar som publiceras på www.posom.se

För upprätthållande av krisberedskap vid motortävling kan arrangör av tävling avtala med POSOM om att krisgrupp ska finnas i beredskap vid tävlingsplatsen. För att beställa krisgrupp för beredskap under tävling kontakta POSOM på telefon 08-619 06 00 eller med e-post till: This is a mailto link