Hem / Ny förening i Svemo

Ny förening i Svemo

För att en förening/klubb ska kunna bli medlem av Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet behöver vi klubbens ansökan om medlemskap. 

Följande ska klubben skicka in till Svemo kansli
1.Ansökan om inträde
2.Blankett för klubbens huvudsakliga inriktning (grenar)
3.Klubbens stadgar (Vi rekommenderar att nya föreningar använder Riksidrottsförbundets stadgemall när föreningen upprättar stadgar)
4.Inträdesavgift 1000:- och årsavgift 1700:-, dvs 2700:- (gäller 2019-20) ska betalas in till Svemo plusgirokonto 15 19 71-9. Ange inträde samt klubbens namn vid inbetalningen.

Obligatoriskt organisationsnummer och namnregler
I samband med Riksidrottsförbundets stämma 2009 beslutades att medlemsföreningar från och med 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket. Ladda hem ansökan direkt från Skatteverkets hemsida. Ansökan organisationsnummer

Tänk på att det finns vissa namnregler för att bli medlem i Svemo/RF. Vägledning finns på sidan 2 i inträdesansökan och på RF:s hemsida

Ring gärna Lena Bleckman på Svemo innan ni söker om organisationsnummer för att kontrollera att ert tänkta namn inte strider mot reglerna för medlemskap.

Svemo stadgar
Enligt Svemo stadgar kapitel 7 måste klubben ha minst 20 medlemmar för att bli medlem i Svemo.

Svemo styrelse fattar formellt beslut om klubben ska erhålla inträde eller inte. I de flesta fall är detta inte något problem, men det kan ta ca 1 månad innan beslutet föreligger.

Har årsavgiften erlagts före 31 augusti har klubben rösträtt vid höstens nationella grenmöten samt vid vårens distriktsårsmöten, annars endast rätt att närvara samt förslag- och yttranderätt.

En medlem i föreningen kan ansöka om förarlicens/funktionärslicens och representera klubben så snart klubben har blivit medlem i Svemo.

Läs mer om medlemskap i Svemo stadgar kapitel 7>>


Riksidrottsförbundet (RF)
Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida om att bilda idrottsförening

Där hittar du även information om
- Medlemskap i RF och SF
- Namnregler
- Ändra namn på idrottsförening - namnbyte
- RF:s grundförsäkring
- Stadgemall för föreningar
- Föreningsstyrelsens ansvar

Frågor eller funderingar? 
Har ni frågor kontakta Lena Bleckman, 011-23 10 87, This is a mailto link