Hem / Service / Försäkring / Rapportera skada

Rapportera skada

Skada som inträffat efter 1 januari 2016

Förare/Passagerare/Minder/Vårdnadshavare

Vid träning/tävling i Sverige

 • Du som skadad eller vårdnadshavare ska omedelbart efter olycksfallet anmäla händelsen till tävlingsledare/supervisor/domare.
 • Därefter ska du som skadad eller vårdnadshavare anmäla olyckan till försäkringsbolaget If skadeservice via telefon på 08-527 53 030 eller via mejl This is a mailto link. (Uppge namn, personnummer, telefonnummer, e-post samt datum, plats och händelseförloppet).


Vid träning/tävling utanför Sverige
(gäller endast förare med internationellt tillägg på licensen)

 • Vid olycka utomlands kontakta: If Skadeförsäkring, Tele: +46 8-527 53 030, This is a mailto link
 • Vid olycka av alvarlig karaktär, kontakta även:
 • SOS International a/s, Denmark, Tele: +45 701 050 50, This is a mailto link
 • För förare med internationell licens gäller försäkringen även hemtransportkostnader. Försäkringen gäller endast på banor och/eller tävlingar/träningar som är godkända av det FIM anslutna förbund där träningen/tävlingen bedrivs.

Försäkring

Klubbledare/Tävlingsledare/Supervisor/Domare

Vid träning i Sverige

 • Klubbledare från arrangerande klubb ska rapportera in olyckan via formuläret Skaderapport träning >> 
  Rapportera in skadan direkt efter träningsaktiviteten - din rapport är förutsättningen för att försäkringsbolaget If kan bearbeta en försäkringsanmälan.  

  Till klubbstugan, sekretariatet och anslagstavlan: 
  Rapportera träningsskada (A3 affisch, vädertålig - beställ kostnadsfritt via This is a mailto link

 • Observera: Som ledare är det viktigt att du påminner förare/passagerare/minder att skadan också ska anmälas till försäkringsbolaget If skadeservice på 08-527 53 030 eller mail This is a mailto link.
 • För motocross gäller även att incidentrapportering ska göras för den egna banan. Läs mer>>


Vid tävling i Sverige

 • Supervisor/Domare/Tävlingsledare noterar i tävlingsrapporten, inträffade skador med namn och födelsedata på föraren samt skadetyp.

  Vid allvarlig olycka vid tävling
  , fyller Supervisor/domare/tävlingsledare dessutom i ”Rapport allvarlig olycka vid tävling” (en rapport per person).
  Läs mer om rapporten >> (pdf)
  Direktlänk till ”Rapport vid allvarlig olycka” >> (följ länken)

  Ladda ned Word-mall "Rapport vid allvarlig olycka" - samla information, men rapportera online!


  Misstänkt hjärnskakning vid tävling
  Rapportera även misstänkt hjärnskakning via samma länk, så får föraren automatiskt information om hjärnskakning via mejl. Som tävlingsledare/supervisor/domare har du även möjlighet att meddela beslut om licensspärr via samma formulär. 
  Läs rutinen för licensspärr vid misstänkt hjärnskakning vid tävling >>


 • Observera: Som ledare är det viktigt att du påminner skadad eller vårdnadshavare att de själv behöver anmäla skadan till försäkringsbolaget If skadeservice via telefon på 08-527 53 030 eller via mejl till This is a mailto link.

 


Skada som inträffat de senaste 3 åren t.o.m. 2015-12-31
Du som skadat dig de senaste tre åren t.o.m. 2015-12-31 ska ta kontakt med vårt tidigare försäkringsbolag för att få hjälp.
Blankett till Folksam för Skadeanmälan>>