Hem / Service / Försäkring / Rapportera skada

Rapportera skada

Skada som inträffat efter 1 januari 2016

Förare/Passagerare/Minder/Vårdnadshavare

Vid träning/tävling i Sverige

 1. Du som skadad eller du som är vårdnadshavare ska omedelbart efter olycksfallet anmäla händelsen till tävlingsledare/supervisor/domare (vid tävling) eller träningsledare/klubbledare (vid träning).

 2. Få bekräftad av klubben/ ansvarig ledare när din skada är rapporterad till Svemo i tävlingsrapporten (vid tävling) eller som träningsskada (vid träning).
  Annars kan försäkringsbolaget If inte ta emot din skadeanmälan.

 3. Därefter ska du som skadad eller vårdnadshavare anmäla olyckan till försäkringsbolaget If skadeservice via telefon på 08-121 88 330 eller via mejl This is a mailto link. (Uppge namn, personnummer, telefonnummer, e-post samt datum, plats och händelseförloppet).


Vid träning/tävling utanför Sverige
(gäller endast förare med internationellt tillägg på licensen)

 • Vid olycka utomlands kontakta: If Skadeförsäkring, Tele: +46 8 121 88 330, This is a mailto link
 • Vid olycka av allvarlig karaktär, kontakta även:
 • SOS International, Tele: +45 701 050 50 alt +46 8 792 71 31, This is a mailto link
 • För förare med internationell licens gäller försäkringen även hemtransportkostnader. Försäkringen gäller endast på banor och/eller tävlingar/träningar som är godkända av det FIM anslutna förbund där träningen/tävlingen bedrivs.

Vid tävling utomlands där det krävs FIM International Licence

 • Vid olycka på tävling utomlands (där FIM International Licence används) kontakta: +44(0)17 02 553 443, This is a mailto link
 • Vid olycka av allvarlig karaktär (där FIM International Licence används) kontakta: +44(0)208 608 4227, This is a mailto link

  Klubbledare/Tävlingsledare/Supervisor/Domare

  Vid träning i Sverige
 • Klubbledare från arrangerande klubb ska rapportera in olyckan via formuläret Skaderapport träning >> 
  Rapportera in skadan direkt efter träningsaktiviteten - din rapport är förutsättningen för att försäkringsbolaget If kan ta emot en skadeanmälan.  

  Till klubbstugan, sekretariatet och anslagstavlan: 
  Rapportera träningsskada (A3 affisch, vädertålig - beställ kostnadsfritt via This is a mailto link

 • Observera: Som ledare är det viktigt att du påminner förare/passagerare/minder att skadan också ska anmälas till försäkringsbolaget If skadeservice på 08-121 88 330 eller mail This is a mailto link.
 • För motocross gäller även att incidentrapportering ska göras för den egna banan. Läs mer>>


Vid tävling i Sverige

 • Supervisor/Domare/Tävlingsledare noterar i tävlingsrapporten, inträffade skador med namn och födelsedata på föraren samt skadetyp.

  Vid allvarlig olycka vid tävling
  , fyller Supervisor/domare/tävlingsledare dessutom i ”Rapport allvarlig olycka vid tävling” (en rapport per person).
  Läs mer om rapporten >> (pdf)
  Direktlänk till ”Rapport vid allvarlig olycka” >> (följ länken)

  Ladda ned Word-mall "Rapport vid allvarlig olycka" - samla information, men rapportera online!


  Misstänkt hjärnskakning vid tävling
  Rapportera även misstänkt hjärnskakning via samma länk, så får föraren automatiskt information om hjärnskakning via mejl. Som tävlingsledare/supervisor/domare har du även möjlighet att meddela beslut om licensspärr via samma formulär. 
  Läs rutinen för licensspärr vid misstänkt hjärnskakning vid tävling>>

 • Observera: Som ledare är det viktigt att du påminner skadad eller vårdnadshavare att de själv behöver anmäla skadan till försäkringsbolaget If skadeservice via telefon på 08-121 88 330 eller via mejl till This is a mailto link.

Kontakta IF via deras Chatbot. 
Länk till chatbot>>