Hem / Service / Försäkring / Försäkringar för barn tom 12 år och Guldhjälmsutbildning

Försäkringar för barn tom 12 år och Guldhjälmsutbildning

1.Barn tom 12 år har halv försäkring.

2.Barn tom 12 år som är inskrivna i Guldhjälmsutbildning har full försäkring.

3.Som inskrivning i Guldhjälmsutbildning räknas den inskrivning som klubben själv gör i sina egna dokument. (Hur detta sker får klubben själv avgöra, det viktigaste är att man kan hitta uppgifterna om något händer.) Den ska då omfatta barnets namn, personnummer, vårdnadshavarens kontaktuppgifter och inskrivningsdatum. Barnet ska vara medlem i klubben.

4.Den fulla försäkringen gäller då under utbildningstiden vid de ledarledda barnaktiviteter (ex. Crosskola) som klubben (där barnet är inskrivet) har på klubbens egen bana.

5.När Guldhjälmsutbildningen är klar så bör alla föräldrar uppmanas att snarast ta ut en Guldhjälmslicens till barnen så att dessa kan träna på andra banor med full försäkring (och ev. tävla för den som vill det).

6.Om klubben inte har Guldhjälmsutbildning så be dom starta en sådan, i annat fall får barnen hänvisas till närmaste klubb som har sådan utbildning.