Hem / Service / Försäkring / Träna och tävla utomlands

Träna och tävla utomlands

Många förare tränar och tävlar idag utomlands för att skaffa sig nya erfarenheter och för att testa nya banor. Du som är förare eller förälder är ansvarig för att vid dessa tillfällen kontrollera om:

  • Banan jag ska åka på har en godkänd banlicens? Är banan godkänd av det nationella, FIM-anslutna, förbundet?
  • Tävlingen är godkänd av det nationella, FIM-anslutna, förbundet?
  • Behöver jag som förare ha en egen ansvarsförsäkring för att åka i landet?

Förare och föräldrar kontaktar själv det aktuella landets förbund, kontaktuppgifter finns här

Ifall svaret är ”NEJ” på någon av frågorna ovan så måste du:

  • Skaffa en egen försäkring som täcker sjukvård och hemtransport (om det inte täcks av din hemförsäkring). Svemos försäkringsmäklare, Söderberg & Partners, kan hjälpa till med det. Söderberg & Partners når du på: 0730-603 603
  • Kontrollera hur man köper en ansvarsförsäkring i landet. Dessa säljs normalt vid banorna men landets nationella förbund kan i allmänhet också hjälpa till.

Du som ska tävla i internationella tävlingar utanför Norden, inskrivna i FIM tävlingskalender och innehar ett IMN nummer, ska:
- Lösa ut Svemo licensen med internationellt tillägg
- Beställa FIM Internationell tävlingslicens>>>
- Betala kostnaden via förarens varukorg i TA
- Efter betalning skickas licensen till föraren via mail

Försäkringsinfo>>>

Licensen innehåller en separat försäkring som gäller vid skada under tävling utomlands.