Hem / Service / Projektbidrag för Idrottsfö... / Projekt: Bibehållen verksamhet under Coronakrisen

Projekt: Bibehållen verksamhet under Coronakrisen

Målgrupp: Barn och ungdomar 7-25 år.

Beskrivning: På grund av pågående Corona-kris har ett nytt, tillfälligt område tillkommit. Stödets syfte är att underlätta fortsatt barn- och ungdomsverksamhet under Corona-krisen.

Bidraget skall gå till att anpassa den ordinarie verksamheten för att kunna följa de riktlinjer som ges av FHM och RF. Bidraget ska således täcka ökade kostnader kopplade till den nu gällande situationen och inte den reguljära verksamheten.

Läs mer om stödet på RF.s hemsida

Maximalt bidrag: Stöd utgår till verkliga, styrkta kostnader kopplade till Coronakrisen. Samtliga kostnader måste styrkas med verifikationer.

Sista ansökningsdag: 2021-10-31

Stödet betalas ut vid godkänd återrapport.

Återrapportering ska ske senast 2021-12-31