Projekt: E-bike

Målgrupp: ungdomar i åldern 13-20 år

Följande aktiviteter kan sökas för

  • Genomföra arrangemang
  • Byggnation av bana
  • Finansiering av laddstationer

Belopp att ansöka om är 50 000:-/projekt som rör bana och laddstationer och 25 000:- för evenemang.

Syftet med projektet är att implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen samt att anpassa idrottsytor och köpa in material som gör att målgruppen fortsätter idrotta.

Genomföra arrangemang 

Stödet skall ges till att genomföra arrangemang, företrädesvis i samarbete med en lokal cykelklubb, och stödet ska gå till följande aktiviteter:

  • Anpassning av befintlig anläggning för arrangemanget.
  • Kostnader för tillstånd kopplat till arrangemanget.
  • Hyra eller inköp av utrustning
  • Marknadsföring

Byggnation av bana

Stödet skall ges till att täcka hela eller delar av projekteringskostnader för att förändra eller bygga ny bana för verksamheten.

Finansiering av laddstationer

Stödet skall ges till att täcka hela eller delar av projekteringskostnaden för att anlägga laddstationer.

Ansökan

Ansökan kan endast skickas in via föreningens IdrottOnline-sida och görs på ett särskilt ansökningsformulär som finns under fliken Idrottsmedel.

 I Idrottsmedel väljer ni rubriken Ansökningar i menyn till vänster på sidan. På den sida ni då kommer till klickar ni på den stora knappen ”Skapa ansökan” som återfinns till höger på sidan och där söker ni fram Idrottslyftet 2020-2021 Svemo i rullisten i fältet ”Idrottsmedel”

För att kunna skicka in ansökan måste man ha någon av följande roller tilldelad:

Ordförande, Kassör eller Idrottsmedel firmatecknare.

När ni kommit in i ansökningsformuläret för området E-bike fyller ni i de olika fälten. De fält som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska att fylla i.

I fältet Beskriv projektet kortfattat fyller ni i vad projektet går ut på och hur det ska genomföras.

Sista ansökningsdatum

Snarast (först till kvarn) men senast den 31 oktober 2021

Godkännande av ansökan

Godkännande kommer att ske löpande. Svemo kan också komma att begära in komplettering innan er ansökan godkänns. Det är mycket viktigt att ni går in i Idrottsmedelapplikationen för att se vilken status er ansökan har.

Redovisning/återrapportering

Redovisning ska ske senast den 31 december 2021

Även redovisning/återrapportering sker via er IdrottOnline-sida. När ert projekt godkänns av Svemo genereras en återrapport i föreningens Idrottsmedelapplikation.

Fyll i blankettens alla fält. 

Utbetalning

Halva summan betalas ut efter beviljad ansökan och resten efter godkänd rapport.