Hem / Service / Projektbidrag för Idrottsfö... / Projekt: Utbildning barnledare och tränare

Projekt: Utbildning barnledare och tränare

Målgrupp: aktivitetsledare för barn och ungdomar

Följande utbildningar kan sökas för

  • Barnledare
  • Barnledarseminarium
  • Tränare nivå 1 motocross

 Belopp att ansöka om är 5 000:-/person. Max 2 personer per klubb.

Innan ni söker behöver ni förvissa er om att ert distrikt kommer att genomföra respektive utbildning under året så att ni har möjlighet att gå kursen.

För att se vilka barnledar- och tränarutbildningar distrikten anordnar se Svemo utbildningsplan 

Finns ingen utbildning publicerad, kontakta distriktets utbildningsansvarige som finns i utbildningsplanen.

Utbildning barnledare (motocross, enduro, speedway, snöskoter)

Barnledarutbildning via Svemos distrikt (1 dag)

Förkunskapskrav: SISU:s grundutbildning för tränare alternativt SISU:s ”gamla” Plattformen

Man kan ha gått Grundutbildning för tränare alternativt Plattformen tidigare år, men barnledarutbildningen i distrikten måste genomföras under 2021.

Barnledarseminarium

Om distriktet anordnar barnledarseminarium för redan utbildade barnledare med licens kan föreningen även söka för deltagare som deltar där. Utbildning tränare nivå 1 motocross

Tränarutbildning nivå 1 motocross via Svemos distrikt

Förkunskapskrav: SISU:s Grundutbildning för tränare alternativt SISU:s ”gamla” GTU nivå 1 (grundtränarutbildning nivå 1)

Man kan ha gått Grundutbildning för tränare alternativt GTU nivå 1 tidigare år, men tränarutbildningen i distrikten måste genomföras under 2021.

Ansökan

Ansökan kan endast skickas in via föreningens IdrottOnline-sida och görs på ett särskilt ansökningsformulär som finns under fliken Idrottsmedel.

 I Idrottsmedel väljer ni rubriken Ansökningar i menyn till vänster på sidan. På den sida ni då kommer till klickar ni på den stora knappen ”Skapa ansökan” som återfinns till höger på sidan och där söker ni fram Idrottslyftet 2020-2021 Svemo i rullisten i fältet ”Idrottsmedel”

För att kunna skicka in ansökan måste man ha någon av följande roller tilldelad:

Ordförande, Kassör eller Idrottsmedel firmatecknare.

När ni kommit in i ansökningsformuläret för området Utbildning av barnledare och tränare fyller ni i de olika fälten. De fält som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska att fylla i.

I fältet Beskriv utbildningen kortfattat fyller ni i hur många personer som ska utbildas och om det gäller barnledare eller tränare (eller en av varje).

Belopp: 5 000:- om ni ska utbilda en person och 10 000:- om ni ska utbilda två.

Sista ansökningsdatum

Snarast (först till kvarn) men senast den 31 oktober 2021

Godkännande av ansökan

Godkännande kommer att ske löpande. Svemo kan också komma att begära in komplettering innan er ansökan godkänns. Det är mycket viktigt att ni går in i Idrottsmedelapplikationen för att se vilken status er ansökan har.

Redovisning/återrapportering

Redovisning ska ske senast den 31 december 2021

Även redovisning/återrapportering sker via er IdrottOnline-sida. När ert projekt godkänns av Svemo genereras en återrapport i föreningens Idrottsmedelapplikation.

Fyll i blankettens alla fält. OBS! i fältet ”För projekt utbildning av barnledare och tränare” fyller ni i namn och personnummer på de utbildade och vilket datum och på vilken plats utbildningen skedde.

Utbetalning

Utbetalning av 5 000:-/person, max 2 personer per klubb sker efter godkänd redovisning/återrapport