Hem / Service / Projektbidrag Idrottsföreni... / Projekt: Bibehållen verksamhet under Coronakrisen

Projekt: Bibehållen verksamhet under Coronakrisen

Målgrupp: Barn och ungdomar 7-25 år.

Beskrivning: På grund av pågående Corona-kris har ett nytt, tillfälligt område tillkommit. Stödets syfte är att underlätta fortsatt barn- och ungdomsverksamhet under Corona-krisen.

Bidraget skall gå till att anpassa den ordinarie verksamheten för att kunna följa de riktlinjer som ges av FHM och RF. Bidraget ska således täcka ökade kostnader kopplade till den nu gällande situationen och inte den reguljära verksamheten.

Läs mer om stödet på RF.s hemsida

Maximalt bidrag: Stöd utgår till verkliga, styrkta kostnader kopplade till Coronakrisen. Samtliga kostnader måste styrkas med verifikationer.

Sista ansökningsdag för stöd för 2020: Stödet är möjligt att söka under den tid behovet av anpassningar kvarstår.

Stödet betalas ut vid godkänd återrapport.

Återrapportering ska ske snarast för utbetalning av stöd.