Hem / Service / Projektstöd för Idrottsföreningar

Projektstöd för Idrottsföreningar

Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott 2022-2023

Syftet med projektstöden är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med RF,s Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Under perioden 2022-2023 kan föreningar söka stöd inom två huvudområden:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Mer om dessa finns att läsa i RF,s Regelverk, Riktlinjer och Strategi 2025 i länkarna nedan:

RF,s Regelverk för Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2022-2023>>

RF,s Riktlinjer för Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2022-2023>>

RF,s Riktlinjer för Projektstöd IF Anläggning 2022-2023>>

RF,s Strategiska Plan 2022-2025>>

Svemo styrelse har på förslag från Förtroenderådet och Projektgruppen beslutat att prioritera följande fyra sökbara områden.

  • Jämlik Idrott
  • Trygg Idrott
  • E-Bike
  • Ledarutbildningar

All information om dessa finns samlad i ”Svemo Handbok Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott”. Vi hoppas att den ska hjälpa och underlätta vid ansökningar, där framgår även vilka roller man måste ha inom föreningen för att kunna ansöka.

Svemo handbok Projektstöd IF 2022-2023>>

Vid frågor och hjälp, kontakta:

Tony Olsson, This is a mailto link eller 011-460 07 39 (E-Bike och Trygg Idrott).

Emilia Olsson, This is a mailto link eller 011-23 10 99 (Ledarutbildningar och Jämlik Idrott).