Hem / Service / Projektstöd för Idrottsföreningar

Projektstöd för Idrottsföreningar

Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott 2022-2023

Syftet med projektstöden är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med RF,s Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Under perioden 2022-2023 kan föreningar söka stöd inom två huvudområden:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Läs mer om dessa i RF,s Regelverk, Riktlinjer och Strategi 2025 i menyn till vänster.

Svemo har samlat all viktig information i en ”Svemo Handbok Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott”, vi hoppas att den ska hjälpa och underlätta för våra medlemsföreningar vid ansökningar om projektstöden.

Läs mer i Svemo Handbok Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott i menyn till vänster.

Svemos arbetsstruktur för Projektstöd

Svemos arbetsstruktur för Projektstöd IF är indelat i två delar, dels en projektgrupp som består av kanslipersonal som har till uppgift och ansvar att hantera all administration, handläggning och beslut om de medel som är avsatta för respektive projektområde, och som faller inom ramen för de kriterier som gäller.

Den andra delen är ett Förtroenderåd som består av 5 förtroendevalda personer som utsetts av styrelsen, varav en är sammankallande. En representant från styrelsen deltar även vid rådets möten. Rådets huvudsakliga arbetsuppgift är att välja ut den strategiska inriktningen och målområden för projektstöden, samt tillsammans med projektgruppen avgöra ramar för beloppsgränser och utbetalningsförutsättningar.

Till grund för rådets arbete ligger de prioriterade strategiska mål som Riksidrotts-förbundet/Riksidrottsmöten beslutar om för/vid olika perioder, samt de projektområden Svemo själva beslutar att prioritera inom dessa ramar.

För perioden 2022-2023 har Svemo styrelse på förslag från Förtroenderådet och Projektgruppen beslutat att prioritera följande fyra sökbara områden.

Under huvudområdet, ”Inkludering av underrepresenterade grupper”:

  • Jämlik Idrott

Under huvudområdet, ”Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer”:

  • Trygg Idrott
  • E-Bike
  • Ledarutbildningar

Mer information om dessa finns att läsa i Svemo Handbok Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott, där framgår även hur föreningarna ansöker om projektstöd samt vilka roller man måste ha inom föreningen för att kunna göra ansökningar.

Vid frågor och hjälp gällande projektstöden, kontakta:

Tony Olsson, This is a mailto link eller 011-460 07 39 (E-Bike och Trygg Idrott).

Emilia Olsson, This is a mailto link eller 011-23 10 99 (Ledarutbildningar och Jämlik Idrott).